fbpx

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Fogalmak

Továbbiakban ezekre a fogalmakra hivatkozik a nyilatkozat.

Szolgáltató: Kövesdi Csilla

Weboldal: www.bizsuatvaltoztatas.hu domain és shop.bizsuatvaltoztatas.hu aldomain név alatt üzemelő oldalak.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalra belép, illetve azon regisztrál vagy vásárol.

Szolgáltatás: az oldalakon elérhető, igénybe vehető szolgáltatások összessége.

Általános tájékoztatás

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatával illetve az arra való regisztrációval a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Az adatkezelő személye

Az üzemeltető Kövesdi Csilla. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

Az adatkezelésre vonatkozó nyilvántartási számok

NAIH-87726/2015.

NAIH-87727/2015.

NAIH-87728/2015.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A weboldal böngészése regisztráció nélkül is lehetséges. Bizonyos szolgáltatások köre azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat.

A szolgáltató a következő adatokat kezeli:

 • e-mail cím
 • név
 • lakcím
 • telefonszám

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot és az ASZF-et, melyek minden oldal alján megtalálhatóak.

Cookie”-k

Az oldal nem használ sütiket.

Az adatkezelés célja

A szolgáltató az adatokat az alábbi célból kezeli:

 • Az hírlevélre történő regisztráció
 • A szolgáltatás igénybevételéhez
 • A szolgáltatás hatékony nyújtásához
 • A szolgáltatással kapcsolatos értesítésekhez
 • Pontosabb tanács, árajánlat nyújtásához
 • Közvetlen üzletszerzéshez

Az adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Az egyes személyes adatok harmadik félnek való közlésére az alábbi esetben is sor kerülhet:

 • A gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat küldeni vagy közzétenni, akár a jogsértő felhasználók adatainak felhasználásával.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a weboldal és a Szolgáltatások felhasználó általi igénybevételének megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Adatbiztonság

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó weboldalra bevitt személyes adataihoz.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előbbiekben foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Záró rendelkezések

A felhasználók jogosultak adataik kezeléséről, felhasználásáról, tájékoztatást kérni az info(kukac)bizsuatvaltoztatas(pont)hu email címen vagy bármelyik a weboldalon feltüntetett e-mail címen. Továbbá felhasználók jogosultak kérni adataik módosítását, törlését vagy zárolását.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot a szolgáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, az érintettek értesítésével.

Bizsu Átváltoztatás 2019

X
X